به وب سایت دکتر حسین صادق خوش آمدید

داروهای هومیوپاتی

داروهای هومیوپاتی از مواد مختلف طبیعی و طی فرآیند خاص رقیق کردن متناوب تولید می شوند . در حال حاضر کارخانه داروسازی هومیوپاتی در ایران وجود ندارد ولی چند مرکز مختلف این دارو ها را از کارخانجات داروسازی خارجی تهیه می کنند