به وب سایت دکتر حسین صادق خوش آمدید

کاهش اشتها

کارهای غیر ارادی بدن ما تحت کنترل دو گروه اعصاب غیر ارادی سمپاتیک و پاراسمپاتیک می باشند. به نحوی که اعصاب پاراسمپاتیک مسئول شلی و ریلکسی اعضای بدن هستند و سیستم اعصاب سمپاتیک در طی فعالیتهای روزانه فعال می باشند. درطول روز و با فعالیتهای روزانه با فعال بودن سیستم سمپاتیک معمولا اشخاص کمتر به فکر خوردن می افتند در حالیکه بعد از کار روزانه و در زمان استراحت سیستم پاراسمپاتیک فعال می گردد و با ریلکس شدن سیستمهای بدن میل به غذا خوردن هم افزایش می یابد . یکی از راههای کنترل اشتها بوسیله طب سوزنی تنظیم این سیستمهای عصبی خودکار می باشد به نحوی که با کم شدن اشتها از پرخوری جلوگیری شود. علاوه بر آن طب سوزنی با مکانیسمهای زیر اشتها را کاهش می دهد:

1)     تحریک عضلات معده و کاهش حجم آن : تحریک نقاط خاص طب سوزنی سبب تحریک و انقباض عضلات معده و کاهش حجم آن می شود به نحوی که با خوردن میزان غذای کمتر احساس پری معده و سیری ایجاد می شود.

2) تحریک و تنظیم تولید مواد شیمیایی موٍثر بر اشتها در بدن:

  • بتا اندورفین : نقش اصلی بتا اندورفین کم کردن درد و ایجاد احساس آرامش در ما می باشد علاوه بر آن تولید  این ماده در کم شدن اشتها هم موثر است. با استفاده از طب سوزنی می توان میزان تولید این ماده در بدن را افزایش داد به نحوی که علاوه بر احساس آرامش اشتها نیز کنترل گردد.

  • سروتونین : سروتونین در ناحیه ای از مغز به اسم هیپوتالاموس ساخته می شود و سبب ایجاد احساس سیری می گردد. از آنجاییکه تا رسیدن سیگنال از دستگاه گوارش و معده به ناحیه هیپوتالاموس و ترشح سروتونین مدت زمانی طول می کشد با غذا خوردن آهسته و طی شدن این زمان به تدریج احساس سیری بوجود می آید. در صورتیکه اگر غذا سریع میل شود تا ترشح سروتونین از هیپوتالاموس و ایجاد احساس سیری مقدار زیادتری غذا وارد بدن می شود. تحقیقات نشان می دهند که تحریک بعضی از نقاط طب سوزنی سبب افزایش میزان سروتونین در هیپوتالاموس می گردد و در نتیجه با مصرف مقدار کمتری غذا، شخص احساس سیری خواهد داشت.

  • گابا (GABA) : گابا از دیگر موادی است که در بدن ما مسئول کنترل اشتها می باشند. با ایجاد حالتهای عصبی میزان این ماده در بدن کم می شود و به همین دلیل معمولا در حالتهای عصبی اشتها نیز افزایش می یابد. طب سوزنی با افزایش میزان گابا در بدن می تواند به ایجاد آرامش و همچنین کنترل اشتها کمک کند.